alarm Kreirano, 18.11.2020. u 12:25
Ponost Hrvatske - Wireframe

Realizacija web stranice sa osnovnim podatcima o projektu te formularom za prijavu korisnika.

hero2
FOLD 1.
Naslovni fold u kojem se prikazuje:rn- logo projektarn- kratki uvodni tekstrn- Button/link za brzu prijavurn- Share opcije za društvene mreže
text1
Fold 2.
Kratki tekstualni modul u kojem se prezentiraju kratke informacije o projektu. Ključne informacije poput najave eventa i slično. rnrnKroz buttone linkamo na arhivu koja bi se nalazila na arhiva.ponoshrvatske.hr
form2
Fold 3.
Modul za prijave korisnika. U prijavi postoje sljedeća polja:rn- Ime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon (obavezan je ili mail ili broj moba), kratki opis priče, kontakt osobe koju se prijavljuje (mobitel ili mail, optional) rn- privola da imaju dozvolu za dijeljenje podataka te osobe. rn- GDPR privolarn- Pravila i uvijeti korištenja
iframe2
Fold 4.
Video box, embedano s Youtube-a
partner1
Fold 5.
Modul s partnerima projekta.